Měníme nakládání s odpady

Asociace progresivních podnikových ekologů (dále jen APPE) je dobrovolným nepolitickým svazkem občanů se zájmem o podnikovou ekologii a cirkulární ekonomiku. V APPE věříme, že moderní podniková ekologie spočívá nejen v zabezpečení legislativních povinností, ale že jako občané země a profesionálové v oblasti nakládání s odpady máme i odpovědnost směrem ke zdrojům této planety a ke stavu životního prostředí okolo nás. Asociace zastupuje profesionály jako fyzické osoby, stanovisko APPE nemusí odrážet stanovisko zaměstnavatelů našich členů.
Legislativa
Inovace
Sdílení zkušeností

Kdo je v tom s námi?

Cíle Asociace

Stanovili jsme si tři hlavní pilíře, které naše asociace zahrnuje a k jejich plnění směřuje jako celek ale i každý jednotlivý člen.
Cirkulární principy
Klíčovým prvkem je snaha každého progresivního podnikového ekologa o implementaci principů cirkulární ekonomiky do fungování svého podniku. Uzavírání cyklů ve všech fázích procesu je nezbytné.
Odpovědnost vůči zaměstnavateli
Jednáme jako celek, ale odpovědnost vůči zaměstnavateli je klíčová ať už při sdílení zkušeností tak při jednání se státní správou. Snažíme se být pro každého partnerem.
Inovativnost
Řešíme příčiny problémů, nikoliv jen jejich důsledky a snažíme se v tomto duchu hledat inovativní řešení, například za pomocí akademické obce či skrze sdílení zkušeností s ostatními členy asociace.

Kdo asociaci řídí?

Samo nic nefunguje, a tak si asociace zvolila na své první schůzi svého předsedu, který se stará o její chod a blaho jejich členů.
Jana Turková
Jana Turková

Místopředsedkyně APPE

Odpadová hospodářka, jejíž snahou je hledat cesty vedoucí k využívání odpadů.

Vojtěch Pilňáček
Vojtěch Pilňáček

Předseda APPE

Odpadový expert s chutí propojovat sektory a zlepšit nakládání s odpady.

Ondřej Martínek
Ondřej Martínek

Místopředseda APPE

Podnikový ekolog s cílem hledat a šířit udržitelnou cestu nejen podnikáním.

Přidejte se k nám

Máte zájem stát se členem APPE? Nechte nám na sebe kontakt